กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาอาจารย์

- พระราชวังบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

- ตลาดน้ำอโยธยา ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน

- พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุน