ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์


      o สีฟ้า แสดงถึง สติปัญญา บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทคโนโลยีที่เกิดจากความร่วมมือกัน

      o สีส้ม แสดงถึง ความละเอียดอ่อนเอาใจใส่

      o ดาว 3 ระดับ แสดงถึง การเจิดจรัสด้วยไอเดีย จากไอเดียเล็กๆ ค่อยพัฒนาจนเป็นไอเดียที่เจิดจรัสเปร่งประกาย จากระดับ สอวน.ค่าย 1 สอวน.ค่าย 2 และ สอวน.ระดับชาติ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนบนโลก

      o ไอคอนรูปคนประดับด้วยธงชาติไทย แสดงถึง คนไทยที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ

ผู้สนับสนุน