สถานที่จัดการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ถูกจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 83 ไร่ 1 งาน 72.9 ตารางวา มีอาคารเรียน 8 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 5 หลัง และอื่น ๆ 9 หลัง

ที่อยู่ของมหาวิทยาลับตามแผนที่

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รถประจำทาง

รถประจำทางธรรมดา : สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203
รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.33,ปอ.64,ปอ.90,ปอ.97,ปอ.203 และ ปอ.543

รถส่วนตัว

จากถนนวิภาวดี

ให้ขับมายังถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม 7 ตรงขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูล ต่อเนื่องด้วยสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง ตรงมาและชิดซ้าย (ไม่ข้ามสะพานพระราม 7) เจอสามแยกและเลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ผ่านสะพานลอยคนข้ามและกลับรถ จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

จากถนนราชพฤกษ์

ให้ขับมายังถนนนครอินทร์ มุ่งหน้าสู่สะพานพระราม 5 ให้ตรงขึ้นสะพานพระราม 5 และชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม เจอสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ขับตรงไปผ่านโรงเรียนสตรีนนท์ ผ่านศูนย์บริการของมาสด้า จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

จากถนนจรัญสนิทวงศ์

ให้ขับตรงไปทางสะพานพระราม 7 ข้ามสะพานพระรามเจ็ดแล้วชิดซ้ายไปทางถนนพิบูลสงคราม เจอสี่แยกให้ตรงไป ผ่านมหาวิทยาลัยราชมงคลแล้วชิดขวาเพื่อกลับรถ ผ่านศูนย์บริการของมาสด้าจะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีบางซื่อ จากนั้นต่อรถประจำทางสาย 97 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

รถไฟฟ้า BTS

สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีจตุจักร จากนั้นต่อรถแท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ทางเรือ

ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือบางโพ และต่อรถประจำทางสาย 64, 32, 33 หรือ ปอ.32 ใช้เวลาประมาณ 15นาที

ผู้สนับสนุน