ที่พักสำหรับ คณาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผู้สังเกตการณ์ และคณะกรรมการกลาง

Richmondhotel

ที่พักสำหรับนักเรียนผู้แทนศูนย์และนักศึกษาพี่เลี้ยง

Bellabhotel

ผู้สนับสนุน