ข่าวประชาสัมพันธ์

การเดินทางและแผนที่ สำคัญ

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2018-04-24

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สำคัญ

ทางศูนย์เจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 ขอส่งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ดังเอกสารแนบ 1. เจ้าภาพจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ครูผู้สังเกตการณ์และนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น โดยแต่ละศูนย์จะต้องยืนยันรายชื่อกับเจ้าภาพภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 2. เจ้าภาพจะดําเนินการเปิดระบบลงทะเบียนผ่าน website การจัดการแข่งขันที่ https://toi14.kmutnb.ac.th/ เพื่อให้ ทุกศูนย์เข้าลงทะเบียน ข้อมูลนักเรียน อาจารย์ผู้คุมทีม (หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม และครูผู้สังเกตการณ์) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 และปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 3. ข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ - Website: https://toi14.kmutnb.ac.th/ - Facebook: https://www.facebook.com/14thTOI/

2018-04-24

ลงทะเบียน Toi14 สำคัญ

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2018-04-10

Toi14 สำคัญ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19 – 22 มิถุนายน 2561 พบกันที่นี่ เร็วๆนี้

2018-03-26

ผู้สนับสนุน