ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 สำคัญ

สรุปผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2018-06-22

Live Score สำคัญ

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามคะแนนการแข่งขันในแต่ละวันได้ที่ http://toi14live.kmutnb.ac.th โดยคะแนนจะปรากฎเฉพาะช่วงเวลา 09.00-12.00 ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

2018-06-19

แผนที่บริเวณการจัดงาน การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 สำคัญ

แผนที่บริเวณการจัดงาน การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้เข้าแข่งขันสามารถสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดของกำหนดการจัดงานล่าสุดได้ครับ

2018-06-16

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สำคัญ

กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Olympiad in Informatics 2018 (14th TOI) วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2018-06-08

ตารางกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สำคัญ

ตารางกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

2018-06-08

การจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สำคัญ

มจพ. เตรียมจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

2018-05-11

กิจกรรมวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สังเกตการณ์จากศูนย์โรงเรียนขยายผล ศูนย์โรงเรียนค่าย 1 สำคัญ

เรียนอาจารย์ผู้สังเกตการณ์และอาจารย์ประจำศูนย์แต่ละศูนย์ เนื่องจากในปีนี้ทางศูนย์เจ้าภาพฯ จะมีกิจกรรมวิชาการในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยจะเป็นการนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการอบรมค่าย สอวน ค่าย 1 คอมพิวเตอร์ ของศูนย์โรงเรียน และศูนย์โรงเรียนขยายผลแต่ละศูนย์ ดังนั้นจึงอยากรบกวนให้อาจารย์ผู้สังเกตการณ์หรือตัวแทน เตรียมข้อมูลสำหรับการอภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในค่าย 1 ด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

2018-05-11

ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ สำคัญ

สำหรับคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินการสอบ ไม่ต้องกรอกข้อมูลในระบบ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกรวบรวมโดยประธานของแต่ละฝ่าย ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงกับผู้ประสานงานในแต่ละฝ่าย

2018-05-08

การแก้ไขขนาดเสื้อในระบบ สำคัญ

แจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ผู้สังเกตการณ์ เนื่องจากทางบริษัททำเสื้อได้มีการปรับขนาดของเสื้อโปโลและเพิ่ม Size เสื้อเข้ามา ดังนั้นรบกวนทุกท่านที่จะแก้ไข Size เสื้อสามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้ภายในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 แต่หากไม่แก้ไขทางเจ้าภาพขอกำหนด Size เสื้อเดิมที่เคยกรอกโดยยึดขนาดรอบอกที่เคยกรอกแล้วเป็นหลัก รายละเอียด Size ใหม่มีดังรูป

2018-05-04

การลงทะเบียนสำหรับหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ผู้สังเกตุการณ์ ผู้สังเกตุการณ์พิเศษ และผู้เข้าแข่งขัน สำคัญ

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.

2018-04-30

การเดินทางและแผนที่ สำคัญ

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2018-04-24

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 สำคัญ

ทางศูนย์เจ้าภาพการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 ขอส่งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินในการเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ดังเอกสารแนบ 1. เจ้าภาพจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม ครูผู้สังเกตการณ์และนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น โดยแต่ละศูนย์จะต้องยืนยันรายชื่อกับเจ้าภาพภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 2. เจ้าภาพจะดําเนินการเปิดระบบลงทะเบียนผ่าน website การจัดการแข่งขันที่ https://toi14.kmutnb.ac.th/ เพื่อให้ ทุกศูนย์เข้าลงทะเบียน ข้อมูลนักเรียน อาจารย์ผู้คุมทีม (หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม และครูผู้สังเกตการณ์) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 และปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 3. ข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ - Website: https://toi14.kmutnb.ac.th/ - Facebook: https://www.facebook.com/14thTOI/

2018-04-24

ลงทะเบียน Toi14 สำคัญ

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2018-04-10

Toi14 สำคัญ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19 – 22 มิถุนายน 2561 พบกันที่นี่ เร็วๆนี้

2018-03-26

ผู้สนับสนุน