ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ตึก 78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์

โทร. 66-2-5552000 ต่อ 4601, 4602

ผู้สนับสนุน